Гълъбово

Община Гълъбово се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина в област Стара Загора.Първите сведения за селище Гълъбово датира от ХVІІ-ХVІІІ век., но истинската му биография започва през 1973 г. със строителството на ж.п.линията Търново Сеймен (днес Симеоновгрод)-Нова Загора-Ямбол. Тук, покрай строежа кипи живот и съвсем естествено се появява и първия заселник на бъдещата гара-учителят Иван Арнаудов, който построил магазин за нуждите на работниците. От този малък дюкян и ж.п. гарата се ражда бъдещият град. По това време се откриват: пощенска станция, керамична фабрика,първото училище и читалище.

По-късно Гълъбово свързва завинаги съдбата си с енергийния комплекс “Марица-изток”. През 1968 г. Гълъбово е обявено на град. Днес с право го наричат град на миньори и енергетици., защото всичко в него е пречупено през призмата на “Марица-изток”.

Община Гълъбово има население 16 034 жители. Селищната мрежа включва 11 населени места – гр.Гълъбово и селата Обручище, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Главан, Помощник, Априлово, Мусачево, Разделна и Великово.

Градът разполага с РПУ, Районен съд и прокуратура, модерен търговски център и др.
Сега общинска администрация е в нова сграда, модерно обзаведена, съвременна и уютна. Разполага и с Общински център за услуги и информация, където може да се платяят и местните данъци и такси.

 

Край града се намира язовир „Розов кладенец“, обитаван от много и редки птици и е предложен за включване в мрежата НАТУРА 2000. Сред другите  интересни забележителност са Защитен вал „Еркесията“, Крепост Балзената край с. Главан , река Съзлийка- приток на река Марица , Дом на културата „Енергетик“ , Народно читалище „Просвета“ Църква „Св. Иван Рилски“  и др.

Празникът на град Гълъбово-27 август, а песента “Гълъбови ята” е химн.
Сайт на Община Гълъбово – http://www.galabovo.org/